sahypa

önüm

ŞIRLEYYA Arassa termiki rulon laminasiýa filmi - ossalpyldawuk-plastik kagyz laminator

Öňdebaryjy laminatorlar bilen utgaşykly;resminamany halta salyň we laminatoryň içine salyň.

Hil materialy ajaýyp aýdyňlygy we çydamlylygy üpjün edýär;surat howpsuz.

Ofüzlerçe müň rulon satyldy - YNANyp boljak önüm!

Resminamalaryňyzy möhürlemäge we goramaga kömek edýär.

Taslamalary, görkezme esbaplaryny we ş.m. goraň, ösdüriň we goraň.

ALhli termiki rulon laminatorlary bilen işleýär.


 • MOD:
  SYLF-001
 • Aýratynlyklary:
  FC / A3 / A4
 • Bukja:
  100pc / PP / Reňk gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt

  img (2)

  Malylylyk laminasiýa haltalary

  Bu termiki laminasiýa haltalary, SHIRLEYYA termal laminatoryny goşmak bilen ähli öňdebaryjy laminatorlar bilen işleýär.

  img (3)

  Çydamly surat-ygtybarly dizaýn

  Torbalar suratlar, resminamalar we başgalar üçin ygtybarly goragy üpjün edýär.Halaýan suratlaryňyzy gorap saklamak üçin surat kagyzy bilen ulanyň.

  img (1)

  Arassalamak

  Laminasiýa edilenden soň gutarnykly gutarandan soň, haltalar möhüm kagyzlaryň we resminamalaryň ýokary derejesini görkezýär.

  Düşündiriş

  TheŞIRLEYYA“Soft Touch Mat Laminating Film” ajaýyp ýylmanak mahmal görnüşini we duýgusyny hödürleýär.

  Materialsumşak şetdaly üstüni bitirip, materiallaryňyzy ösdüriň.

  Islendik substrat we çap metbugatyna diýen ýaly ýapyşýar.

  Malylylyk laminasiýa filmi - ýelim ýylylyk bilen işjeňleşdirilýär.

  BiziňkiŞIRLEYYALaminatiw filmler, işewürlik bazary mekdebiniň yzygiderli laminasiýa talaplary üçin döredildis.Synp taslamalarynyň ömrüni goramak we uzaltmak üçin, kömekçi esbaplary, afişalary, POS materiallaryny we mekdebimiziň laminasiýa filmlerini has arzan bahadan öndürmek üçin öndürildi!

  Bu ýokary hilli örtükli film, gözenekli kagyzda ýeňil we orta syýa bilen örtülen açyk öwüşgin berer.Taýýar laminirlenen taslamaňyz, çykdajylaryň az böleginde dükanyň hili bolar.

  Laminasiýa işiňiziň arasynda filmiň gutarmazlygy üçin ähli laminasiýa film rulonlaryna rulon stikeriniň ujuny amatly goşýarys.

  Kepillendirilen iň pes nyrhlarymyz we mukdar bahalarymyz bilen lezzet aljak goşmaça tygşytlamalaryňyz bilen, hiç kim size ýokary hilli laminasiýa we hökmany önümlere has köp pul tygşytlamagy teklip etmeýär.Şirli.com.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • baglanyşykly önümler