sahypa

habarlar

Ştrih-kod skaneri täjirçilik POS ulgamlarynda ulanylýan guraldyr.Iki esasy kategoriýa bar, biri adaty yzarlaýjylaryň we täjirçilik skanerleriniň ulanylmagy.Söwda esasan aşakdakylara bölünýär: KCD skaneri, lazer el skaneri we üç burçly lazer skaneri üç.

KCD skaneri

KCD skaneri, ştrih kodunyň çap edilen görnüşini şekillendirmek we soňra kodlamak üçin fotoelektrik birikdirme (CCD) prinsipini ulanýar.Onuň artykmaçlyklary:

Mil, motor, uzak hyzmat ömri ýok;

arzanlygy.

KCD skaneri saýlanyňyzda iki parametr iň möhümdir:

Meýdanyň çuňlugy

KCD-iň şekillendiriş prinsipi kameranyňky bilen meňzeşligi sebäpli, meýdanyň çuňlugyny ýokarlandyrmak isleseňiz, şoňa görä obýektiw köpeltmeli, bu bolsa KCD-ni gaty uly we işlemäge amatsyz edýär.Ajaýyp KCD ştrih koduna ýapyşman okalýar we göwrümi ortaça we amaly amatly.

güýji çözmek

KCD çözgüdini gowulaşdyrmak islesek, surata düşýän ýerinde fotosensiw elementiň birlik elementini köpeltmeli.Arzan bahaly KCD, adatça 5 portly pikseldir.EAN, UPC we beýleki täjirçilik kodlaryny okamak ýeterlik, ýöne beýleki kodlary okamak kyn bolar.Orta aralyk KCD esasan 1024 piksel, käbiri hatda 2048 piksele ýetýär, ştrih koduny iň dar birlik elementi bilen 0,1 mm tapawutlandyryp bilýär.